klachtenregeling
kwaliteitsstatuut

 

Mission statement:

Problemen en oplossingen van een cliënt zo dicht mogelijk tot elkaar brengen.

Visie

Ervoor zorgdragen dat cliënten goed, snel en adequaat geholpen worden.

Dit bereiken we enerzijds door het hanteren van een cognitieve en oplosingsgerichte werkwijze tijdens onze behandelingen en anderzijds door bruggen te bouwen en barrières te doorbreken tussen verschillende (zorg) professionals.

 

 

Doelstelling B4 Solutions

 

 

Links

Strategie: De 4 B's in B4 Solutions

inzicht plus doel is oplossingen

 

 

 

 

Before Solutions:

Inzicht + Doel -----> Oplossingen. Om inzicht te verschaffen wordt eerst het probleem en de rol van de cliënt hierin besproken. Wat er uiteindelijk voor het probleem in de plaats moet komen (oplossingen) en welke positieve bijdrage dat precies oplevert, helpt het doel van het traject te formuleren. Daarna kunnen we oplossingsgericht aan de slag!

Oplossingsgericht leren denken

 

 

 

 

Be For Solutions:

De behandelingen zijn kortdurend en oplossingsgericht. Er wordt geleerd oplossingsgericht te denken zodat men in de toekomst zelf problemen kunt tackelen en dus weerbaarder wordt. Denken in realistische mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is een kunst die zeker te leren is. Tijdens een traject speelt het (her)ontdekken van de eigen kwaliteiten een grote rol.

Psychologische barrieres doorbreken

 

 

 

 

Breaking Barriers:

B4 Solutions helpt barrières tussen (zorg) professionals te doorbreken zodat de omgeving van de cliënt gemobiliseerd kan worden om hem of haar te steunen. Dit realiseren wij door in verschillende zorgdisciplines actief te zijn. Onze psychologen werken als praktijkondersteuner voor de huisarts (B4 Huisartsen), in de basis-GGZ (B4 Basis-GGZ) of voor de werkgever/bedrijfsarts (B4 Organisaties). Deze overlapping zorgt voor snelle doorverwijzing en terugkoppeling, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat er ruimte om te communiceren tussen cliënt, werkgever, huisarts, bedrijfsarts, leidinggevende, psycholoog en praktijkondersteuner.

Bruggen bouwen tussen werkgever en werknemer

 

 

 

 

Building Bridges:

Wij hebben de mogelijkheid om cliënten intern door te verwijzen zodat de juiste (zorg) professionals bij het behandelproces worden betrokken. Daarnaast wordt er bij elk traject van onze dochtermaatschappijen een brug gebouwd tussen de (zorg) professionals.

 

B4 Organisaties

De medewerker en de leidinggevende hebben een gemeenschappelijk doel: De medewerker moet weer met voldoening aan het werk. Dit doel wordt bereikt door samen aan oplossingen te werken, daarom wordt de leidinggevende en bedrijfsarts actief bij het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende kan bieden, worden aangewend in het herstelproces. Tijdens een traject bij B4 Organisaties is er een 3-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. Tevens wordt door de psychologen van B4 Organisaties gecommuniceerd met de bedrijfarts en huisarts voor optimale begeleiding en re-integratie.

Psycholoog Nederland

De huisartsen van cliënten die zich via de basis-GGZ aanmelden, worden zo goed mogelijk ingelicht over de behandeling van hun patiënten. Dit doen wij door zorg te dragen voor intake- en afrondingsverslagen eventueel aangevuld met telefonisch contact. Indien er sprake is van werkgerelateerde klachten wordt de mogelijkheid bekeken om B4 Organisaties in te zetten.

Psycholoog Nederland

Wij ontzorgen de huisartsen door de gehele administratie van de module uit handen te nemen en psychologen met behandelervaring te leveren.De praktijkondersteuners GGZ onderhouden optimale communicatie met de huisartsen. Overlegmomenten en terugkoppelingsverslagen behoren tot de standaard service. Daarnaast kunnen cliënten snel bij ons in de Basis-GGZ terecht bij een eventuele DSM-diagnose en/of verwezen worden naar B4 organisaties bij werkgerelateerde klachten in combinatie met een DSM-diagnose.